TextBody
Hotline Zalo
Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn bất động sản công nghiệp, đô thị dich vụ thương mại hàng đầu khu vực Asean; Phát triển bền vững các giá trị văn hóa kinh doanh, thích ứng với mọi bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

Sứ mệnh

Mang lại những giá trị văn hóa, kinh tế bền vững cho các cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng, xã hội đóng góp tích cực chung vào công cuộc xây dựng sự nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, hội nhập sâu, rộng thị trường quốc tế.

Chiến lược

VPITC là Tập đoàn lớn mạnh, chuyên nghiệp, đa ngành trong các lĩnh vực: Bất động sản công nghiệp, Đô thị, Đầu tư – Xây dựng, Logistics, thương mại, dịch vụ bổ trợ khép kín, ứng dụng công nghệ số hóa trong từng quy trình, đáp ứng xu thế hội nhập sâu, rộng khu vực và quốc tế;

Giá trị cốt lõi

Tân tụy, trung thực

Hết lòng, hết sức, cần cù, nhẫn nại, chịu áp lực, chu đáo, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao, không vì lợi ích riêng tư, lợi ích cục bộ cống hiến làm việc cho Công ty;

Ngay thẳng, thật thà, nói sự thật, không dối trá từ lời nói đến hành vi và nhận lỗi khi phạm sai lầm;

Trí tuệ, sáng tạo

Có ý thức, tầm nhìn sâu sắc, phán đoán không thiên vị, hiểu biết, tự duy rõ ràng, mạch lạc, có đạo đức và lòng nhân từ;

Nỗ lực, liên tưởng, sáng tạo cải tiến công nghệ, quan hệ lao động, văn hóa doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao;

Tư duy, linh hoạt

Ý thức tự chủ, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm tòi và đề nghi cấp trên để thực thi hoàn thành nhiệm vụ.

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá và ứng biến nhanh chóng các tình huống, kịp thời điều chỉnh tinh thần và thể chất, thích nghi hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu.

Trung tín, đoàn kết

Phân biệt đúng sai, thiện, ác, nhân, nghĩa, có trước có sau, nói đi đôi với làm, lời hứa cam kết thực thi, trung thành với công ty;

Chung sức, chung lòng, thống nhất hành động vì mục đích chung;

Tôn trọng, thấu hiểu

Đánh giá đúng mực, coi trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích của cá nhân, tập thể trong công ty và các bên có liên quan.

Nhận thức sâu sắc cảm xúc con người, về động cơ, mục đích, mong muốn của họ để đưa ra phương án xử lý tối ưu.

Thuận tiện, khoa học

Có kế hoạch, phương án, báo cáo đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, mạch lạc thuận lợi, giản tiện, loại bỏ rườm rà, không cần thiết để đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp pháp luật, đạo đức xã hội;

Làm việc đúng quy trình, tác phong chuyên nghiệp, chấp hành nội quy, quy quy chế công ty;

Trách nhiệm, chan hòa

Cải tiến chính sách lương, thưởng, bảo hiểm, phụ cấp và trợ giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, thiên tai, địch, họa;

Hòa đồng, đối xử tốt, rung động, thấu cảm và chia sẻ với đồng nghiệp và các bên liên quan;

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (“Văn Hóa Doanh Nghiệp”) là những hành vi, ứng xử của tập thể, cá nhân mang tính chuẩn mực đạo đức, văn hóa chung nhất và có sắc thái và đặc thù riêng mà tập thể, cá nhân người lao động trong Công ty phải tuân thủ thực hiện;

Văn Hóa Doanh Nghiệp lấy cốt cách văn hóa, đạo đức của nhân tố con người làm trọng tâm để xây dựng, phát triển Văn Hóa Doanh Nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo lên một tập thể đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, linh hoạt, trung tín, nhân ái và chuyên nghiệp thích ứng với mọi bối cảnh của nền kinh tế trong nước và quốc tế;

Văn Hóa Doanh Nghiệp là bản sắc văn hóa, là niềm tự hào, là sức mạnh khối đoàn kết và Kim Chỉ Nam cho mọi hành động con người VPITC trong suốt quá trình công hiến, gắn bó và phát triển tại Công ty VPITC.

Định hướng các hành vi, ứng xử tại Công ty và con người VPITC, lấy kỷ luật điều chỉnh, được cụ thể hóa từ các tiêu chuẩn của 07 Giá Trị Cốt Lõi/Nguyên Tắc 7T là: Tận tâm - trung thực, Trí tuệ - sáng tạo, Tự chủ - linh hoạt, Trung tín - đoàn kết, Tôn trọng – thấu hiểu, Thuận tiện - khoa học, Trách nhiệm - chan hòa. 07 yếu tố này, liên kết, lồng ghép, linh hoạt trong mỗi hành vi, ứng xử trong hoạt động của Công ty và con người VPITC; Là nguồn nhựa sống, luôn tuần hoàn chảy, nuôi dưỡng cho sự phát triển bền vững của Công ty và con người VPITC;

Bên cạnh 07T, kỹ năng nhất quán tại Công ty và con người VPITC như một Tôn Chỉ Hành Động là: “LẮNG NGHE, PHÂN TÍCH, CHIA SẺ VÀ THỰC THI”

Lắng nghe

Là việc VPITC vui vẻ lắng nghe, tiếp nhận tất cả thông tin, đề nghị, phản ánh, góp ý, chia sẻ, động viên từ đối tác, khách hàng, đồng nghiệp.

Phân tích

Là việc VPITC thực hiện thu thập, khái thác thông tin đa chiều, phân tích, đánh giá và xác định đúng nhất bản chất sự việc khách quan, thời điểm để quyết định xử lý kịp thời hiệu quả nhất.

Chia sẻ

Là việc VPITC quan tâm, cởi mở, hòa nhã và kịp thời gặp gỡ, trao đổi thông tin trên cơ sở đã thấu hiểu tất cả các mối liên hệ, động cơ, mục đích của đối tác khách hàng, đồng nghiệp

Thực thi

Là việc VPITC sau khi thực hiện tất cả các bước Lắng nghe, Phân tích, Chia sẻ các bên cùng cam kết thống nhất hành động vì mục tiêu phát triển chung và bền vững;

Trách nhiệm xã hội

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng, nền kinh tế, xã hội luôn gắn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định, chỉ khi cộng đồng, nền kinh tế, xã hội khỏe thì doanh nghiệp mới có môi trường để hợp tác. Trong những năm qua, Công ty VPITC luôn thấu hiểu, ý thức, bằng các hành động thiết thực, kịp thời cùng gách vác trọng trách chia sẻ nguồn lực của doanh nghiệp, tạo ra giá trị đóng góp cho cộng đồng, xã hội, nỗ lực từng bước vượt qua những giai đoạn thách thức, khó khăn nhất của nền kinh tế trong nước và quốc tế.

TextFooter