TextBody
Hotline Zalo

Giới thiệu

Thông điệp Chủ Tịch

Thông điệp Chủ Tịch

Công ty VPITC thành lập hoạt động từ năm 2002, ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư kinh doanh bất động sản đô thị, hạ tầng khu công nghiệp...

Xem thêm
Giới thiệu về công ty

Giới thiệu về công ty

VPITC là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xem thêm
Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

​ Trở thành một trong những Công ty kinh doanh Bất động sản công nghiệp và dân dụng uy tín và lớn mạnh hàng đầu ở Việt Nam và Quốc Tế ​

Xem thêm
Năng lực về thương mại Năng lực về thương mại

Năng lực về thương mại

Năng lực về đầu tư Năng lực về đầu tư

Năng lực về đầu tư

Năng lực nhân sự Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

Năng lực về tài chính Năng lực về tài chính

Năng lực về tài chính

Năng lực về thương mại

Năng lực về thương mại

Công ty tập trung chủ yếu là kinh doanh thép và vật tư ngành thép và đạt được một số thành tựu đáng kể sau: Năm 2011: là Công ty đứng thứ 11 trong top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Xem thêm
Năng lực về đầu tư

Năng lực về đầu tư

Công ty tập trung chủ yếu là kinh doanh thép và vật tư ngành thép và đạt được một số thành tựu đáng kể sau: Năm 2011: là Công ty đứng thứ 11 trong top 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Xem thêm
Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

Kể từ khi thành lập đến nay với phương châm “Công việc là trọng tâm - Cam kết là tối cao - Kỷ luật phải tuân thủ - Văn hóa tổ chức phải tôn trọng - Hiệu quả công việc làm thước đo” cùng với việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững trong nội bộ cũng như với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp và cộng đồng xã hội, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc đã và đang nâng dần uy tín và vị thế của mình trên mọi lĩnh vực mà Công ty tham gia.

Xem thêm
Năng lực về tài chính

Năng lực về tài chính

Hoạt động lâu năm trên cả hai lĩnh vực thương mại và đầu tư, với đà tăng trưởng cao doanh thu lớn không có nợ xấu. Công ty có các ngân hàng và tổ chức tài chính luôn đồng hành tài trợ vốn cho các dự án.

Xem thêm

Đối tác

TextFooter