TextBody
Hotline Zalo
Năng lực về tài chính

Năng lực về tài chính

Hoạt động lâu năm trên cả hai lĩnh vực thương mại và đầu tư, với đà tăng trưởng cao doanh thu lớn không có nợ xấu. Công ty có các ngân hàng và tổ chức tài chính luôn đồng hành tài trợ vốn cho các dự án. Đặc biệt với dự án BĐS công nghiệp công ty được tài trợ vốn ngay từ khâu giải phóng mặt bằng từ đó chủ động về mặt bằng trong thi công hạ tầng nhanh dự án. 

VPITC hoạt động với phương châm “ Công việc là trọng tâm – Cam kết là tối cao- Kỷ luật phải tuân thủ - Văn hóa tổ chức phải tôn trọng – Hiệu quả công việc làm thước đo” cùng với việc xây dựng mối quan hệt tốt đẹp, bền vững trong nội bộ cũng như với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp và cộng đồng xã hội, công ty TNHH Đầu tư thương mại Vĩnh Phúc đã và đang nâng dần uy tín và vị thế của mình trên mọi lĩnh vực mà công ty tham gia.

                                                                                                                                     

 

TextFooter