TextBody
Hotline Zalo
Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

  Năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý về đầu tư và vận hành:

  • Nòng cốt là các cán bộ quản lý cao cấp có 15 năm liên tục quản lý đầu tư vận hành các KCN và CCN tại các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hà Nam
  • Đội ngũ quản lý và cán bộ kỹ thuật trong công ty đều có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong công tác thủ tục đầu tư, quản lý dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội. Đặc biệt quản lý, giám sát kỹ thuật các dự án đô thị và công nghiệp. Vì vậy khả năng tiếp cận, triển khai và quản lý dự án là rất nhanh nhạy và hiệu quả.

  Công tác quản lý môi trường và các dịch vụ trong các CCN và KCN:

  Công ty đã chủ động liên kết với các công ty trong lĩnh vực chuyên môn như: điện, nước sạch, xử lý nước thải … để thành lập các công ty con tập trung phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất các nhà đầu tư thứ cấp trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

   TextFooter