TextBody
Hotline Zalo
Bất động sản Khu/Cụm Công nghiệp
Cụm công nghiệp Đồng Hóa

Cụm công nghiệp Đồng Hóa

Loại hình

Loại hình

Cụm công nghiệp

Địa điểm thi công

Địa điểm thi công

Xã Đồng Hóa, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Diện tích xây dựng

Diện tích xây dựng

79 ha

Thông tin dự án

Là Cụm công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp: cơ khí chế tạo, cơ khí lắp rắp; thiết bị điện, điện tử; sản xuất nguyên phụ liệu, giày dép; chế biến nông sản, thực phẩm, đồ gỗ; sản xuất hàng tiêu dùng; thiết bị, dụng cụ y tế; sản xuất các sản phẩm hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của tỉnh; sản xuất sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động địa phương, ít gây ô nhiễm môi trường và dự kiến di dời một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư vào cụm công nghiệp (phải đáp ứng các điều kiện thu hút đầu tư của cụm công nghiệp).

Địa điểm: Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.

- Phạm vi ranh giới và diện tích quy hoạch:

Vị trí quy hoạch: Phạm vi quy hoạch CCN Đồng Hóa thuộc địa phận hành chính của xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ranh giới CCN xác định như sau:

  • Phía Bắc giáp Khu công nghiệp Kim Bảng 1;
  • Phía Tây giáp với khu dân cư hiện trạng;
  • Phía Đông giáp đất nông nghiệp xã Đồng Hóa;
  • Phía Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng xã Đồng Hóa.

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch CCN: 789.167m2(78,92Ha) bao gồm:

  • Diện tích đường N3 theo quy hoạch: 39.234m2(3,92ha)
  • Diện tích CCN Đồng Hóa: 749.933m2(74,99ha).

TextFooter